สารบัญเว็บ
    + เว็บนอก
    + การศึกษา
    + การแพทย์ อนามัย
    + กีฬา
    + ข่าวและสื่อ
    + คอมพิวเตอร์
    + ชอปปิ้ง
    + ท่องเที่ยว
    + ธุรกิจ
    + บันเทิง
    + บุคคลและสังคม
    + พระเครื่อง เครื่องราง
    + ยานยนต์
    + ราชการ
    + วิทยาศาสตร์
    + ศิลปะ วัฒนธรรม
    + สังคมศาสตร์
    + องค์กร
    + อินเตอร์เน็ต
Web Index > องค์กร> โครงการ

หมวด

:

โครงการ

หมวดย่อย

: Folderรัฐวิสาหกิจ   Folderสถานทูต สถานกงสุล   Folderสถาบัน   Folderสหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายต่างๆ   Folderหอการค้า   Folderองค์กรทางการเมือง   Folderโครงการ   Folderในพระราชสำนัก  

  ผลการค้นหา พบ 36 เว็บไซต์ จากหมวด โครงการ เพิ่มเว็บไซต์   
 • MSSRC
  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Sub-regional Social Research Center) แหล่งรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและการเมืองในแถบอินโดจีน
  http://www.ubu.ac.th/~mssrc/html/index.php     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • www.chinno.net
  CHINNO HOMEMART ผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ปูน Conwood ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องหลังคา, พื้น, ผนัง ท่อ, ประตู PVC โครงคร่าวเพดาน สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา Hardware ทุกชนิด โทร. 02-915-7422 โทรสาร 02-915-7466 หรือ www.chinno.net,
  http://www.chinno.net     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • มูลนิธิโครงการหลวง
  โครงการส่วนพระองค์ ภาคเหนือ เพื่อ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ชาวไทยภูเขา โครงการหลวง ประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน ผลผลิตของมูลนิธิ แผนภูมิของโครงการ และ สินค้าตราดอยคำ
  http://www.rpf.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์ กกท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลการกีฬาภายในและภายนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  http://www.sat.or.th/maehongson/     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์
  ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูลทางด้านปศุสัตว์อินทรีย์ หลักการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เครือข่ายเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์
  http://www.dld.go.th/organic     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
  เว็บไซต์ของสมาคมไฟฟ้าแสงแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมความรู้ ข่าวสารและข้อมูลผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่ประกอบธุรกิจทางด้านไฟฟ้าและการส่องสว่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพรข้อมูลที่เอื้อประโยชน์
  http://www.tiea.net     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ห้องสมุดความรู้
  ห้องสมุด เสมือนที่รวบรวม คำศัพท์ ที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และ อธิบาย ความหมาย โดยเน้นให้ความรู้สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ บุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เป็น ข้อมูลทางวิชาการ โดยตรง
  http://www.kanchanapisek.or.th/kp1/lib/index.html     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการขุดคลองกระ
  ประวัติความเป็นมา ปัญหา และ อุปสรรค การพัฒนาในปัจจุบัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ผลประโยน์ ที่ เมืองไทย จะได้รับจากโครงการนี้
  http://www.kracanal.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการข้าวกล้องเบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  เป็นหนึ่งใน โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มุ่งรณรงค์ และ ส่งเสริมให้ ประชาชน คนไทย ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ มีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการหลอดผอม โครงการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ตู
  http://www.egat.or.th/thai/brownrice     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนชีวสารสนเทศแห่งชาติ
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำ และ บริการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการประมวลข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง ทาง ชีวภาพ ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้ ชีวสารสนเทศ กับ งานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Molecular biology) ประกอบด้วย การให้บริการ โปรแกรม และ ชุดโปรแกรมต
  http://bioinfo.biotec.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563
  โครงการที่สร้าง กระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย โครงการฯ ศึกษาสถานภาพ ทิศทาง อนาคต และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อความต้องการทาง เศรษฐกิจ และ สังคม
  http://st2020.nstda.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563
  เป็นโครงการ ในการสร้างกระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย ให้มองไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน และ นำไปสู่ แนวนโยบาย ที่ส่วนรวม เห็นพ้อง ที่จะทำร่วมกัน
  http://www.st2020.nstda.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการช่วยช้าง ภูเก็ต
  โครงการช่วยช้าง เป็นองค์กร ไม่มุ่งหวังกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์พันธุ์ช้าง และ พัฒนาคุณภาพชีวิตช้าง รวมไปถึง เพื่อป้องกัน และ แก้ปัญหา การ ท่องเที่ยว ในภาคใต้ ของประเทศไทย ที่เกิดจาก ช้าง
  http://www.elephanthelp.org     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมสนับสนุน โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 โดยดำเนินการ ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม จำนวน 300, 000 ไร่ และ พื้นที่อื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้
  http://www.egat.or.th/thai/forest     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้
  องค์กร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ มีวัตถุประสงค์ใน การแก้ปัญหา ยาเสพติด ด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที ่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ ขยายโครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำปาง
  http://geocities.com/twt_cmu     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 เกาะติดเรื่องฮิต อัพเดทก่อนใคร
เหนือเมฆ 2 , AEC , ข่าวอาเซียน , ดูดวงปี2556 , ปีชง 2556 , instagram ดารา , The Star 9 , iPhone 5 , iPhone 5 ราคา , หยกเลือดมังกร , ดุจตะวัน ดั่งภูผา , คุณสามี กํามะลอ ที่รัก , แม่ปูเปรี้ยว , เสกฉันให้เป็นเธอ , มณีสวาท , เสือสมิง , แม่เปียดื้อ , บ่วงวันวาร , เงาะแท้แซ่ฮีโร่ , ออฟฟิศพิชิตใจ , สุภาพบุรุษจุฑาเทพ , แรงปรารถนา , ตรวจหวย , เลขเด็ดงวดนี้ , คำขวัญวันเด็ก , ไหว้พระ 9 วัด , วันดีปี 2556 , รถใหม่ 2013 , สีรถถูกโฉลก , ปฏิทิน 2556 , วันหยุด 2556
ดูทีวีย้อนหลัง | หาเพื่อน | คุยสด | การ์ตูน | hi5ดารา | สลากกินแบ่งรัฐบาล | คลิป | ฟังวิทยุ | ทำนายฝัน | เพลงใหม่ | blackberry | เกมส์แต่งตัว | เกมส์รถแข่ง | dictionary |
แชท | หางาน | งานราชการ | ศึกษาต่อต่างประเทศ | การศึกษา | มหาวิทยาลัย | คลิปเด็ด | คลิปตลก | คลิปที่เป็นข่าว | คลิปสาวสวย | เกมส์เต้น | รถมือสอง | ดูดวงความรัก | รับซื้อรถ | แชทหมากฮอส | หมากรุกไทย |

contactInternet Thailand
คำสืบค้น : ข่าว | ราชการ | เพลง | ฟังเพลง | หาเพื่อน | พริตตี้ | หางาน | งาน
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact