สารบัญเว็บ
    + เว็บนอก
    + การศึกษา
    + การแพทย์ อนามัย
    + กีฬา
    + ข่าวและสื่อ
    + คอมพิวเตอร์
    + ชอปปิ้ง
    + ท่องเที่ยว
    + ธุรกิจ
    + บันเทิง
    + บุคคลและสังคม
    + พระเครื่อง เครื่องราง
    + ยานยนต์
    + ราชการ
    + วิทยาศาสตร์
    + ศิลปะ วัฒนธรรม
    + สังคมศาสตร์
    + องค์กร
    + อินเตอร์เน็ต
Web Index > องค์กร> สถาบัน

หมวด

:

สถาบัน

หมวดย่อย

: Folderรัฐวิสาหกิจ   Folderสถานทูต สถานกงสุล   Folderสถาบัน   Folderสหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายต่างๆ   Folderหอการค้า   Folderองค์กรทางการเมือง   Folderโครงการ   Folderในพระราชสำนัก  

  ผลการค้นหา พบ 50 เว็บไซต์ จากหมวด สถาบัน เพิ่มเว็บไซต์   
 • กองกำลังพล กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
  หน่วยงาน, ภารกิจ, ติดต่อประสาน, โทรศัพท์, กองกำลังพล, กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ, กองทัพอากาศ, Air Combat Command Headquarters, RTAF.
  http://hk.geocities.com/a2zthailand/frameindex.html     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศลช.)
  ศูนย์กลางการประสานงาน การบริหารจัดการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การอนุรักษ์ และ ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ความหลากหลาย ทาง ชีวภาพ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
  http://biodiversity.biotec.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์จีนศึกษา
  ความสัมพันธ์ กับ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ความเป็นมาโดยสังเขป ของ ประเทศจีน ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์จีนศึกษา ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ แผนดำเนินงาน บุคลากร กิจกรรม และ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
  http://wiengboa.cmri.ac.th/china     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในทวีปยุโรป
  ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ใน ทวีปยุโรป สังกัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ ร่วมจัดทำโดย สถานทูตไทย ใน กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
  http://www.computronics.be/thai     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เพื่อความเข้าใจ การพัฒนา และ แก้ปัญหา ของสตรี การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับสตรี หลักสูตรสตรีศึกษา ศูนย์สารนิเทศ ข้อมูลข่าวสาร ด้าน สตรีศึกษา การแก้ปัญหา สังคม กฎหมาย สตรี
  http://www.soc.cmu.ac.th/~wsc     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
  แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้าน การเกษตร ความรู้ทั่วไป บทความ ผลงานวิจัยด้านการเกษตร ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ฐานข้อมูลมันสำปะหลัง ของประเทศไทย ฐานข้อมูลสามบูรพาจารย์เกษตร ฐานข้อมูลวิจัยเกษตรนานาชาติ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ และ รวมเว็บไซต์ ด้านการเกษตร ที่น่าสน
  http://thaiagris.lib.ku.ac.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบัน วอล์คแรลลี่ - WalkRally - Team Building - กิจกรรมกลุ่ม
  บริการจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ - Walk Rally - Team Building - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามงบประมาณขององค์กร แต่คงรักษาซึ่งคุณภาพของกิจกรรม ในรูปแบบภายในและนอกสถานที่ พัฒนาทีมงาน สมานสามัคคี สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาองค์กร
  http://www.thaiwalkrally.com     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นสถาบัน ใน กลุ่มวิจัยเฉพาะด้าน และ ฝึกอบรม ของ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภารกิจของสถาบันฯ เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้านต่างๆ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สถานบันฯ กิจกรรม ข่าว ผลงานวิจัย ตอบปัญหาทรัพยากรมนุษย์ และ รวมลิงค์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  http://hri.tu.ac.th/org/hri     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบันพถัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  หน่วยงานอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามความต้องการ ของ กระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อช่วยพัฒนา และ ฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม สิ่งทอ ของประเทศโดยเฉพาะ ให้สามา รถแข่ง ขัน ใน ตลาดโลก ได้
  http://www.thaitextile.org     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบันพระปกเกล้า
  เป็น องค์การมหาชนอิสระ ทางวิชาการ ในสังกัดของ รัฐสภา การดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านวิชาการ ครอบคลุมเรื่อง การศึกษา วิจัย การจัด การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และ เผยแพร่ให้ความรู้ และ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนา ประชาธิปไตย และ การเมืองการปกครอง
  http://www.kpi.ac.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบันพัฒนากิจกรรมวอล์คแรลลี่และการทำงานเป็นทีม
  รับจัดกิจกรรม walkrally & teambuilding ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยวิทยากรมืออาชีพโดยตรง เน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่ม เราไม่เน้นความเฮฮาแบบไร้สาระ รูปแบบไม้ซ้ำซาก เน้นการทันสมัย
  http://www.walkrallythailand.com     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
  ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ SMEs บทบาท และ โครงสร้างของสถาบัน นโยบาย กลยุทธ์ ผลงานที่ผ่านมา และ ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://www.ismed.or.th     ส่งให้เพื่อน | โหวด | แจ้งลบ
 เกาะติดเรื่องฮิต อัพเดทก่อนใคร
เหนือเมฆ 2 , AEC , ข่าวอาเซียน , ดูดวงปี2556 , ปีชง 2556 , instagram ดารา , The Star 9 , iPhone 5 , iPhone 5 ราคา , หยกเลือดมังกร , ดุจตะวัน ดั่งภูผา , คุณสามี กํามะลอ ที่รัก , แม่ปูเปรี้ยว , เสกฉันให้เป็นเธอ , มณีสวาท , เสือสมิง , แม่เปียดื้อ , บ่วงวันวาร , เงาะแท้แซ่ฮีโร่ , ออฟฟิศพิชิตใจ , สุภาพบุรุษจุฑาเทพ , แรงปรารถนา , ตรวจหวย , เลขเด็ดงวดนี้ , คำขวัญวันเด็ก , ไหว้พระ 9 วัด , วันดีปี 2556 , รถใหม่ 2013 , สีรถถูกโฉลก , ปฏิทิน 2556 , วันหยุด 2556
ดูทีวีย้อนหลัง | หาเพื่อน | คุยสด | การ์ตูน | hi5ดารา | สลากกินแบ่งรัฐบาล | คลิป | ฟังวิทยุ | ทำนายฝัน | เพลงใหม่ | blackberry | เกมส์แต่งตัว | เกมส์รถแข่ง | dictionary |
แชท | หางาน | งานราชการ | ศึกษาต่อต่างประเทศ | การศึกษา | มหาวิทยาลัย | คลิปเด็ด | คลิปตลก | คลิปที่เป็นข่าว | คลิปสาวสวย | เกมส์เต้น | รถมือสอง | ดูดวงความรัก | รับซื้อรถ | แชทหมากฮอส | หมากรุกไทย |

contactInternet Thailand
คำสืบค้น : ข่าว | ราชการ | เพลง | ฟังเพลง | หาเพื่อน | พริตตี้ | หางาน | งาน
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact